Chúng tôi luôn đánh giá cao và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Bảo vệ dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi giữ lại tất cả dữ liệu cá nhân của bạn và sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp và quy định hiện hành hoặc theo lệnh của Tòa án Tối cao, trừ khi chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới: thanh toán uy tín của chúng tôi các nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức tài chính trong phạm vi cần thiết để hoàn tất thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Tất cả thông tin cá nhân do người dùng cung cấp được truyền bằng phần mềm bảo mật (theo tiêu chuẩn bảo mật SSL 128-bit) và được lưu trữ trong một môi trường hoạt động an toàn, không ai có thể truy cập được. Việc truy cập dữ liệu bị hạn chế trong nội bộ và được kiểm soát chặt chẽ bởi máy chủ đặt ở nước ngoài nhằm đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho các thành viên tham gia.

NEW888.WIN và các đối tác của chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email về các chương trình có thể mang lại lợi ích cho bạn. Chính sách của NEW888.WIN là không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào được lưu trữ trên NEW888.WIN với bất kỳ bên thứ ba nào.

Ghi âm thông tin qua tổng đài: +84 704 9999 88 Khi bạn liên hệ hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng liên hệ với bạn, cuộc trò chuyện sẽ được ghi âm để kiểm tra chất lượng cuộc gọi và bảo mật tài khoản.

Xin lưu ý: đăng ký thành công tài khoản trên trang web này có nghĩa là bạn thừa nhận và đồng ý với việc chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và ghi âm các cuộc trò chuyện qua điện thoại…